Tính khả thi của triết lý giáo dục Phật giáo hiện nay

riết lý giáo dục Phật giáo - Xây Dựng Cuộc Sống Ý Nghĩa": Tính khả thi của triết lý giáo dục Phật giáo hiển thị trong việc giúp con người thấu hiểu ý nghĩa cuộc sống, xây dựng lòng nhân ái và thấu đáo trong môi trường phức tạp ngày...