Website Huệ Quang – Thuộc Trung Tâm Phiên Dịch Hán Nôm Huệ Quang ra mắt độc giả với nội dung chủ yếu là giới thiệu những bài viết, bài nghiên cứu, tác phẩm dịch thuật, quan điểm… dưới những cây bút chủ lực của chư vị Giáo thọ sư, chư Tôn Đức cựu học viên thuộc các khóa Hán Nôm Huệ Quang, Tăng Ni sinh đang theo học Lớp Hán Nôm Huệ Hưng cùng chư vị thiện tri thức, cùng chư vị thân hữu gần xa.

Ngoài những chuyên mục bài viết, bài nghiên cứu, trang nhà Huệ Quang sẽ cập nhật và giới thiệu  thêm phần Đại Tạng Kinh tiếng Việt, Pháp bảo như là công tác truyền bá giáo điển của Đức Phật đến khắp mọi nơi hầu giúp cho quí độc giả, quí vị Phật tử, cũng như những người có duyên tìm hiểu Đạo Phật sẽ có nhiều cơ hội hơn tiếp xúc với lời dạy của Đức Thế Tôn.

Trong thời đại hiện nay, việc một trang web xuất hiện không còn gì là mới lạ, dù vậy trang nhà Huệ Quang  vẫn cố gắng mang một nét rất riêng của mình để cống hiến đế quí độc giả. Hy vọng trang nhà Huệ Quang sẽ đem đến những khoảnh khắc an lạc, những phút giây vui tươi, những trang kinh mầu nhiệm và đồng thời sẽ là động lực lớn trong hành trình tiến tu đạo nghiệp, phụng sự Đạo pháp, lợi lạc nhân sanh trên hạnh nguyện lợi tha của  người con Phật.

BBT Huệ Quang

Chứng minh: HT.Thích Minh Cảnh

Quản trị và biên tập: Thích Đồng Thọ